Вие сте в: Дом / Обзавеждане / холна гарнитура, диван + голяма табуретка тип маса от бича кожа »Marinus«
 
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB
 • %D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%2B+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0+%C2%BBMarinus%C2%AB

холна гарнитура, диван + голяма табуретка тип маса от бича кожа »Marinus«
3650.03лв. 2800лв.

Стара кожарница

Тип тапицерия: бича кожа

Свойства:  Бича кожа в собствен клас, с дебелина 1,4-1,6 мм. Той е напълно дишащ, приятно топъл и щадящ кожата. Фините цветови нюанси и неравности в структурата на кожата разказват живата история на кожата. Тази кожа е с хромиран дъб и растително претакане; Заедно с вакуумното сушене това води до плътна, твърда и гладка повърхност на кожата с фино зърно.

 • Елегантни крачета от хромиран метал
 • Размери на дивана (Ш / Д / В): 267/187/90 см
 • Размери на табуретката (Ш / Д / В): 105/80/42 см

Параметри на продукта

Код на продукта:
Цвят:
Партида:
Поставяне:

Сходни продукти

Топ продукти

Стара кожарница

Тип тапицерия: бича кожа

Свойства:  Бича кожа в собствен клас, с дебелина 1,4-1,6 мм. Той е напълно дишащ, приятно топъл и щадящ кожата. Фините цветови нюанси и неравности в структурата на кожата разказват живата история на кожата. Тази кожа е с хромиран дъб и растително претакане; Заедно с вакуумното сушене това води до плътна, твърда и гладка повърхност на кожата с фино зърно.

 • Елегантни крачета от хромиран метал
 • Размери (Ш / Д / В): 267/187/90 см
 • Размери на табуретката (Ш / Д / В): 105/80/42 см
 • Брой места: 6-то

  РАЗМЕРИ диван

  Ширина: 267 см

  Дълбочина: 187 см

  Височина: 90 см

  Височина на седалката: 42 см

  Широка седалка: 243 см

  Дълбока седалка: 66 см

  Преден широк шезлонг: 93 см

  Широки подлакътници: 12 см

  Височина на подлакътника: 67 см

  Височина крака: 15 см

  Пътен просвет: 15 см

  Дълбочина основен елемент: 108 см

 • РАЗМЕРИ табуретка

  Пътен просвет :15 см

  Височина крака: 15 см

  Височина на седалката: 42 см

  Широка седалка: 105 см

  Дълбока седалка: 80 см


МЕНЮ


Начало
За нас
Блог
Контакти


КАТЕГОРИИ


Дом
Градина
Хоби
Кетъринг опаковки


ЗА КЛИЕНТИ


Как да поръчам?
Доставка
Рекламации


КОНТАКТИ


гр. Варна, ул. „Девня“ №108
GSM: +359 888 778 888
eshop@dimex.bg
© 2022 DimexBg, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване